?>

ท่า Dumbbell Bent Over Leteral Raises

ท่านี้จะเป็นท่าการออกกำลังกาย โดยการใช้ กล้ามเนื้อ หัวไหล่ แต่เป็นไหล่ด้านหลัง 

dumbbell-bent-over-leteral-raises
ท่า Dumbbell Bent Over Leteral Raises

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Bent Over Leteral Raises

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Bent Over Leteral Raises และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Bent Over Leteral Raises

ท่านี้จะเป็นท่าการออกกำลังกาย โดยการใช้ กล้ามเนื้อ หัวไหล่ แต่เป็นไหล่ด้านหลัง 

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)