?>

ท่า One Arm Overhead Tricep Extension

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน) จะเป็นมัดหลักอย่างเดียว

one-arm-overhead-tricep-extension
ท่า One Arm Overhead Tricep Extension

วีดีโอสาธิตท่า One Arm Overhead Tricep Extension

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น One Arm Overhead Tricep Extension และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ One Arm Overhead Tricep Extension

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน) จะเป็นมัดหลักอย่างเดียว

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)