?>

ท่า Dumbbell Pullovers

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าอก (Chest) , หลังส่วนบน (Upper Back) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

dumbbell-pullovers
ท่า Dumbbell Pullovers

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Pullovers

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Pullovers และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Pullovers

ในส่วนของท่านี้ กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรง ของมัดหลัก ก็จะเป็นส่วนของ หน้าอก (Chest) , หลังส่วนบน (Upper Back) ส่วนกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ Support เป็นในส่วนของ Abs (ท้อง) , Shoulder (หัวไหล่) และ Triceps (หลังแขน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หน้าอก (Chest)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หัวไหล่ (Shoulder)
  • หลังแขน (Triceps)