?>

ท่า Dumbbell Squats

ท่านี้จะเป็น การบริหารกลุ่ม หน้าขา หลังขา เป็นหลัก กล้ามเนื้อที่จะได้จะเป็น Quadriceps , Hamstrings , Glutes & Hip

dumbbell-squats
ท่า Dumbbell Squats

วีดีโอสาธิตท่า Dumbbell Squats

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Dumbbell Squats และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Dumbbell Squats

ท่านี้จะเป็น การบริหารกลุ่ม หน้าขา หลังขา เป็นหลัก กล้ามเนื้อที่จะได้จะเป็น Quadriceps , Hamstrings , Glutes & Hip

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • น่อง (Calf)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)