?>

ท่า Squat to Overhead Press

ท่านี้จะเป็น การบริหาร ต้นขาด้านหน้า และ กลุ่มการทำงาน ของหัวไหล่ เป็นหลัก กล้ามเนื้อที่จะได้จะเป็น Quadriceps , Hamstrings , Glutes & Hip

squat-to-overhead-press
ท่า Squat to Overhead Press

วีดีโอสาธิตท่า Squat to Overhead Press

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Squat to Overhead Press และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Squat to Overhead Press

ท่านี้จะเป็น การบริหาร ต้นขาด้านหน้า และ กลุ่มการทำงาน ของหัวไหล่ เป็นหลัก กล้ามเนื้อที่จะได้จะเป็น Quadriceps , Hamstrings , Glutes & Hip

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • ต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)
  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • ก้น และ สะโพก (Glutes & Hip)
  • ต้นขาด้านหลัง (Hamstring)
  • คอ และ บ่า (Neck & Upper Traps)
  • หลังแขน (Triceps)