?>

ท่า Incline Bench Reverse Flyes

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

incline-bench-reverse-flyes
ท่า Incline Bench Reverse Flyes

วีดีโอสาธิตท่า Incline Bench Reverse Flyes

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Incline Bench Reverse Flyes และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Incline Bench Reverse Flyes

ท่านี้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรง จะเป็นในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) จะเป็นมัดหลัก และในส่วนของมัดรอง หรือมัด Support จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ Abs (ท้อง) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)