?>

ท่า Upright Dumbbell Rows

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง จะเป็นกล้ามเนื้อ ในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) ซึ่งจะเป็นมัดหลักที่เราได้ และในส่วนของ กล้ามเนื้อมัดรอง จะเป็น Abs (ท้อง) Biceps (หน้าแขน) Forearms (แขนส่วนปลาย) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

upright-dumbbell-rows
ท่า Upright Dumbbell Rows

วีดีโอสาธิตท่า Upright Dumbbell Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Upright Dumbbell Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Upright Dumbbell Rows

เทคนิคการออกกำลังกาย ในท่านี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ ในการออกแรง จะเป็นกล้ามเนื้อ ในส่วนของ Shoulder (หัวไหล่) ซึ่งจะเป็นมัดหลักที่เราได้ และในส่วนของ กล้ามเนื้อมัดรอง จะเป็น Abs (ท้อง) Biceps (หน้าแขน) Forearms (แขนส่วนปลาย) และ Upper Back (หลังส่วนบน)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หัวไหล่ (Shoulder)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)
  • แขนส่วนปลาย (Forearms)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)