?>

ท่า Prank Dumbbell Rows

ท่านี้จะเป็น การบริหาร ในช่วงของ กล้ามเนื้อ ช่วงหน้าท้อง และ หลังมัดด้านบน ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อ Core muscle (หน้าท้อง) กล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรง คือ ส่วนกล้ามเนื้อหลังส่วนบน

prank-dumbbell-rows
ท่า Prank Dumbbell Rows

วีดีโอสาธิตท่า Prank Dumbbell Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Prank Dumbbell Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Prank Dumbbell Rows

ท่านี้จะเป็น การบริหาร ในช่วงของ กล้ามเนื้อ ช่วงหน้าท้อง และ หลังมัดด้านบน ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อ Core muscle (หน้าท้อง) กล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรง คือ ส่วนกล้ามเนื้อหลังส่วนบน

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)
  • หลังส่วนบน (Upper Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)
  • หน้าอก (Chest)
  • หลังแขน (Triceps)