?>

ท่า Standing Two-Armed Bent Over Dumbbell Rows

ท่านี้จะเป็น การบริหาร กล้ามเนื้อส่วนหลัง กล้ามเนื้อหลัก กล้ามเนื้อรองจะเป็น กล้ามเนื้อ Biceps (ต้นแขนด้านหน้า) Abs (หน้าท้อง) และ Lower Back (หลังช่วงล่าง)

standing-two-armed-bent-over-dumbbell-rows
ท่า Standing Two-Armed Bent Over Dumbbell Rows

วีดีโอสาธิตท่า Standing Two-Armed Bent Over Dumbbell Rows

กดดูวิธีโอสาธิตท่าเล่น Standing Two-Armed Bent Over Dumbbell Rows และคำอธิบายจากเทรนเนอร์มืออาชีพ

กล้ามเนื้อที่ได้ Standing Two-Armed Bent Over Dumbbell Rows

ท่านี้จะเป็น การบริหาร กล้ามเนื้อส่วนหลัง กล้ามเนื้อหลัก กล้ามเนื้อรองจะเป็น กล้ามเนื้อ Biceps (ต้นแขนด้านหน้า) Abs (หน้าท้อง) และ Lower Back (หลังช่วงล่าง)

กล้ามเนื้อหลัก (Primary Muscle) สีแดงเข้ม

  • หลังส่วนล่าง (Lower Back)

กล้ามเนื้อรอง (Secondary Muscle) สีแดงอ่อน

  • ท้อง (Abs)
  • หน้าแขน (Biceps)